ABM-centrum

ABM-centrum var ett samarbetsprojekt som pågick 2004-2010. I projektet deltog KB, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Nyckelorden för ABM är samarbete, samordning, tillgänglighet och förmedling - arkiv, bibliotek och museer emellan. För att det gemensamma arbetet skall kunna bli framgångsrikt krävs att institutionerna har kunskap om och förståelse för institutionernas likheter och olikheter, samt är beredda att bygga upp målsättning och form för ett samarbete över institutionsgränserna.

ABM-centrum avvecklades den 31 december 2010. 

Senast uppdaterad: 2011-02-01
Innehållsansvar: Kate Parson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek