Vi erbjuder

KB är en attraktiv arbetsplats i en stimulerande och kreativ miljö. Vi ger lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet.

På KB får du:

Friskvård

Vi vill bidra till en god hälsa och en sund livsstil hos våra medarbetare. Därför erbjuder vi bland annat en timmes friskvård per anställd och vecka, och en friskvårdspeng som du får använda på valfri träningsform som Skatteverket godkänner.

Flexibla arbetstider

Med flexibla arbetstider ger vi våra medarbetare möjligheten att planera sin arbetstid för att skapa en bra balans mellan arbete och fritid. Förutsatt att det fungerar utifrån verksamhetens behov kan du flexa i anslutning till arbetsdagens början, lunchen och arbetsdagens slut, däremellan är tiderna fasta.

Utvecklingsmöjligheter

Det finns många utvecklingsmöjligheter inom KB; du kan bredda dig inom din yrkesroll eller specialisera dig inom ditt område. Inom KB finns det också löpande olika utvecklingsprojekt du kan delta i och på så sätt bredda och fördjupa din kompetens.

Som statlig myndighet erbjuder vi dessutom:

Förmånlig föräldraledighet

Du har möjlighet att förkorta din arbetstid fram till att ditt barn fyller 12 år. Vi fyller också ut din sjuklönegrundande inkomst, SGI, med 10 %. Det gör att du lättare kan kombinera föräldraskap och arbetsliv.

Tilläggsersättning vid sjukdom

Om du blir sjuk får du en tilläggsersättning som kompenserar en del av inkomstbortfallet när du har sjukpenning.

Pensionsavtal

Som anställd på KB omfattas du av det statliga pensionsavtalet PA 03 med tjänste-, efterlevande-, och sjukpension. Det betyder att du utöver din allmänna pension tjänar in ytterligare pensionsersättning.

Försäkringar

Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som ger dig ersättning för visst inkomstbortfall. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Extra semesterdagar

Vi har generösa semestervillkor där antalet semesterdagar styrs av din ålder. Är du exempelvis över 30 år har du 31 semesterdagar, om du fyllt 40 har du 35 dagar.

Ersättning för läkarbesök och läkemedel

Vi ersätter helt de kostnader för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Du får också gå till läkare och företagshälsovård på betald arbetstid. Vi ersätter också delar av ditt utlägg för patientavgiften vid läkarbesök och sjukgymnastik (fysioterapi).

Vill du bli en av oss?

Välkommen till KB, vi ser fram emot att jobba tillsammans med dig!

Senast uppdaterad: 2014-06-13
Innehållsansvar: HR, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek