Våra medarbetare

På KB arbetar ungefär 300 personer inom olika områden. Vi har behov av både nyexaminerade personer och specialister med längre erfarenhet. Möt några av våra medarbetare i deras yrkesroll.

Charlotte, bibliotekarie

"Här finns skatter i magasinen"Charlotte, bibliotekarie.

Jag började på KB när jag läste biblioteks- och informationsvetenskap på distans. Då var jag timanställd på kvällar och helger. Efter studierna fick jag en fast tjänst som bibliotekarie och idag har jag funktionsansvar för yttre tjänst. Bland annat ser jag till att den dagliga bemanningen fungerar.

Mitt arbete är rörligt och jag träffar många besökare - både studenter, forskare och privatpersoner. Det är roligt att få möjlighet att visa allt fantastiskt material vi har!

När man jobbar i yttre tjänst är det viktigt att vara serviceinriktad och att värna om ett gott bemötande. Man måste våga fråga vidare och försöka ringa in det besökaren letar efter.

 

David, arkivarie inom film, musik och spel

"Om 100 år är allt intressant!David, handläggare inom film, musik och spel."

Det bästa med mitt jobb är att det känns meningsfullt, att arbetet leder till något och gagnar någon. Jag samlar in och katalogiserar framför allt musik och spel. Numera jobbar jag även mer och mer med större projekt rörande till exempel klassifikation eller digitala leveranser.

Jag arbetar på en enhet med eldsjälar som brinner för det vi arbetar med. Många är experter inom till exempel stenkakor, film och teknik och ljud. Det är fantastiskt att arbeta med så kunniga personer. Man lär sig mycket hela tiden!

 

 

Mehrnoush, it-specialist

”Jag är en del av KB:s historia” Mehrnoush, it-specialist.

I mitt jobb har jag varierande uppdrag och träffar många medarbetare. Jag förmedlar användarnas behov till teknikerna och är den som ser till att kommunikationen mellan verksamheten och it fungerar.

För att trivas med mitt jobb bör man vara lyhörd och pedagogisk och gilla att samarbeta med andra. Här finns medarbetare med så många olika kompetenser, inom olika områden. Jag lär mig nya saker varje dag av mina arbetskamrater och de uppdrag jag jobbar med!

Det känns bra att arbeta gemensamt mot KB:s mål. Jag är en del av KB:s historia – jag bidrar till att vi kan bevara och tillgängliggöra material för framtiden.

 

Christopher, forskare

”Det är stimulerande att dagligen möta forskare från andra ämnen än mitt eget” Christopher, forskare.

Jag kom till KB redan när jag var i slutfasen av arbetet med min avhandling inom filmvetenskap. Jag är projektledare för Sveriges medverkan i EUscreenXL, ett europeiskt samarbete som ska ge fri tillgång till audiovisuellt material. Jag är också en av två forskare i projektet ”Filmarkivet.se – en filmhistorisk plattform”. Mitt arbete är verkligen omväxlande, ingen dag är den andra lik!

Jag forskar på svenskt material och då kan det inte bli mycket bättre än att arbeta på KB. Jag har direkt access till KB:s audiovisuella samlingar och har det mesta övriga jag behöver några hundra meter rakt under min arbetsplats! Jag möter medarbetare med djupa kunskaper om allt från själva samlingarna till metadatafrågor. Det finns alltid någon som vet svaret på frågor som kan uppstå under ens arbetsdag.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-07-06
Innehållsansvar: HR, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek