Tillsatta tjänster

2017-11-16

Handläggare, dnr 2.3-2017-609

Beslut 2017-11-08

2017-11-09

Handläggare bibliotekarie, dnr 2.3-2017-674

Beslut 2017-11-08

2017-11-09

Handläggare bibliotekarie, dnr 2.3-2017-711

Beslut 2017-11-09

2017-11-09

Javautvecklare, dnr 2.3-2017-615

Beslut 2017-11-09

Överklaga ett anställningsbeslut

Du har rätt att överklaga ett anställningsbeslut som du tycker är felaktigt. Här kan du läsa om hur du gör då.

Sveriges nationalbibliotek