Exportrutiner för fjärrlån

Lokala system kan importera information från Libris fjärrlån genom applikationen LFExport. Applikationen tar ett varierande antal parametrar i en vanlig URL och returnerar data i XML-format.

Följande information kan erhållas:

  • Uteliggande beställningar till det egna biblioteket, dvs. utlån.
  • Önskemål om reservation av material som inte är tillgängligt.
  • Skickade beställningar inom ett angivet tidsintervall, dvs. inlån.
  • Beställningar som inte effektuerats, dvs. negativa svar (innehåller även beställningar av material som kan reserveras på ett eller fler bibliotek i remisskedjan).
  • Låntagarbeställningar (antingen nya beställningar eller beställningar inkomna/uppdaterade inom ett angivet tidsintervall).
  • Biblioteksinformation. Möjlighet finns både att slå upp enskilda sigler och att ta ut hela biblioteksregistret. Notera att detta är data som hämtas från Libris fjärrlånesystem, inte från Libris biblioteksdatabas. Libris fjärrlån kopierar regelbundet information från biblioteksdatabasen men endast den del som är tillämplig vid fjärrlån.

Aktuell URL för LFExport: http://lfexport.libris.kb.se/lfexport/lfexport.aspx?

För parametrar se vidare i dokumentationen. Notera att den länk som anges i exemplen i den tekniska beskrivningen kan vara inaktuell. Det är Libris ambition att bibehålla adressen lfexport.libris.kb.se för denna funktion men olika omständigheter (till exempel byte av driftsmiljö) kan göra det nödvändigt att ändra strukturen i URL:en. Information om detta skickas ut i god tid till alla som utvecklat integrationslösningar mot Libris Fjärrlån.

Senast uppdaterad: 2011-03-10
Innehållsansvar: Pär Ågren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 LF Export (dokumentation på engelska)