Exportformat

Poster exporteras i MARC21-format. I MARC21 är den bibliografiska informationen uppdelad på bibliografiska poster, auktoritets- och beståndsposter.

Fält som innehåller lokalsignum, lokala klassningar, lokala ämnesord med mera finns i beståndsposten, inte i den bibliografiska posten. Hänvisningsfält finns inte heller i den bibliografiska posten.

Vid export av en bibliografisk post går det att ta med information från de sammanhörande bestånds- och auktoritetsposterna. Vi har utvecklat egna exportrutiner som stödjer det. En sådan inbäddning fungerar för de flesta exportmetoder.

Se ett exempel i Libris (webbsök) på hur en post med inbäddat bestånd kan se ut. 

Artikelposter

Artikelposter behandlas som vanliga bibliografiska poster.

Artikelposterna kommer dock inte med i batchuttagen om biblioteket endast har beståndsuppgifter på värdpublikationen. För att få med en artikelpost i batchuttag måste biblioteket registrera en egen beståndspost på artikelposten.

Parametrisering

Det går att välja hur posten hanteras i vissa avseenden, till exempel:

  • teckenuppsättning
  • inbäddning av bestånd/hänvisningar
  • streck i ISBN/ISSN
  • sortering i fältnummerordning eller ej
  • val av andra biblioteks ämnesord

Batchuttag och import via exportserver erbjuder i princip samma parametriseringsmöjligheter, så att dessa två metoder ska kunna kombineras.

Både batchexport och exportservern har ett gränssnitt där användaren själv kan välja parametrar. 

Kontakta Libris kundservice om du har frågor.

 

Senast uppdaterad: 2015-01-14
Innehållsansvar: Fredrik Klingwall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se