LIBRISXp

Exportprogrammet för PC

Spara lokalt till disk/nätverksserver med hjälp av ett program som installeras lokalt på varje PC för användare som ska kunna importera poster från Libris. Detta program samverkar med Voyager-klienten och anropar applikationsservern där bestånd och hänvisningar kan bäddas in om så önskas. OBS! Endast för de bibliotek som har teknisk kompetens att själva installera och konfigurera programmet.

Detta program kan du ladda ner här men vi rekommenderar att installation och konfigurering av detta program utförs av vana Windows-användare.

Med exportprogrammet installeras också en manual (C:\LIBRIS\export) men den kan även laddas ner separat.

Parametrar

  • Sträng i 003. Libris kod är SE-LIBR. I tidigare versioner av exporten var 003 hårdsatt till Libris. System som bygger dubblettkontroll på en kombination av fält 003 och fält 001 bör behålla den gamla strängen för att undvika dubbletter.
  • Referenser. Anger man genom att välja alternativet Referenser (9XX) under Auktoriteter. Notera att det inte går att få både referenser i 9XX-fält och separata auktoritetsposter.
  • Separata beståndposter. Anger man genom att välja Separat under Bestånd. Detta returnerar beståndsposter som separata MARC-poster efter den bibliografiska posterna.
  • Separata auktoriteter. Anger man genom att välja Separata under Auktoriteter. Detta returnerar auktoritetsposter sammanhörande med den bibliografiska posten som separata MARC-poster efter den bibliografiska posten.

Om man väljer att behålla bindestreck i ISBN kommer systemet att lägga till bindestreck om dessa saknas i den bibliografiska posten.

Ladda ner LIBRIS XP

Information om LIBRIS XP version 1

Webbgränsnittet för LIBRIS XP version 1 - observera att sökning enbart kan göras på postnummer.

Senast uppdaterad: 2008-12-17
Innehållsansvar: Charlotta Simonsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Installationsmanual (LIBRIS XP version 1)

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.