Postöverföring till lokala system

Utforma alltid rutiner i samråd med det lokala bibliotekets systemleverantör, som har olika lösningar på importrutiner.

För postöverföring från Libris till era lokala system finns följande metoder:

1. Libris batchexport

Periodvisa uttag av registrerat bestånd under en viss period (ett dygn eller en vecka), exportparametrar ställs in via ett webbgränssnitt. Filen kan antingen skickas eller hämtas med FTP.

2. Export via LIBRIS Z39.50-server

En tjänst för sökning och import (via "Present") av MARC21-formaterade Librisposter, där oönskade siglers lokala fält kan filtreras bort. Posterna tillhandahålls med teckenuppsättning ISO 8859-1 (Latin-1).

3. Spara lokalt till disk/nätverksserver

Det finns flera metoder för att spara poster direkt.

A) Gör de här inställningarna i Voyagerklienten:

  1. Menyn Options
  2. Välj preferences
  3. Välj fliken folder/files
  4. I fältet "Save to local file" ska man döpa filen. Då finns möjlighet att välja character set. Man kan sedan välja att "appenda" nya sparade poster till samma fil eller att döpa om filen och göra en fil per post.

Observera att man inte kan bädda in bestånds- eller auktoritetsposter.

B) LibrisXP

Programmet interagerar med Voyagerklienten. Den här metoden är främst för de bibliotek som har teknisk kompetens att själva installera och konfigurera programmet.

C) Exportservern-webbgränssnitt

(http://export.libris.kb.se/export/export.aspx)

Spara lokalt till disk/nätverksserver via ett webbgränssnitt som går mot en av Libris exportservrar. Man kan söka på Libris bibId och ISBN/ISSN.

D) Spara lokalt från LIBRIS webbsök

När man har sökt fram en post i webbsök kan man via länken Skapa referens spara posten i formatet MARC-XML.

Teckenuppsättningen är UTF8.

Frågor

Kontakta Libris kundservice om du har frågor.

 

Senast uppdaterad: 2015-01-14
Innehållsansvar: Charlotta Simonsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se