Stavnings-API

Skicka in en sökfråga och få eventuella stavningsförslag. API:et bygger på Libris egenutvecklade stavningsfunktion.

URL: http://api.libris.kb.se/bibspell/

Läs mer

http://librisbloggen.kb.se/2009/06/22/libris-stavnings-api/

Övrigt

Kräver API-nyckel. Kan erhållas via http://api.libris.kb.se/bibspell/

Senast uppdaterad: 2016-02-01
Innehållsansvar: Markus Sköld, e-post: fornamn.efternamn@kb.se