SRU

SRU är ett XML-baserat protokoll för sökning. SRU finns idag tillgängligt för tjänsterna LIBRIS.kb.se och SwePub.kb.se.

LIBRIS

URL: http://api.libris.kb.se/sru/libris

SWEPUB

URL: http://api.libris.kb.se/sru/swepub

Läs mer

http://www.kb.se/libris/teknisk-information/SwePub/

UPPSÖK

URL: http://api.libris.kb.se/sru/uppsok

För att få maskinläsbart resultat, lägg till parametern x-render-output=xml till frågan.

Senast uppdaterad: 2017-05-30
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se