Relaterade poster

Skicka in ett ISBN och få lista över eventuella relaterade poster, enligt Libris rekommendationssystem. Systemet bygger på sökloggar frånLIBRIS.kb.se

URL: http://api.libris.kb.se/relrec

Exempel

Läs mer

http://librisbloggen.kb.se/2010/06/23/relaterade-titlar/

Senast uppdaterad: 2017-05-30
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se