RSS

Det går att bevaka sökfrågor i LIBRIS.kb.se och SwePub.kb.se via ATOM/RSS. För att skapa en bavakning kan man antingen klicka på ”bevaka” i en träfflista eller klicka på RSS-ikonen i browserns adressfönster (förutsatt att den browser man använder har inbyggt RSS-stöd)

Exempel

RSS-flöde för sökningen ‘ämne:pedagogik’

Läs mer

http://librishelp.libris.kb.se/help/tools_swe.jsp?open=tools

Senast uppdaterad: 2017-05-30
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se