Andra utgåvor

Skicka in ett ISBN och få en lista över andra utgåvor av samma verk. API:et bygger på Libris FRBR-modell.

URL: http://api.libris.kb.se/frbr/work

Exempel

Senast uppdaterad: 2016-02-01
Innehållsansvar: Markus Sköld, e-post: fornamn.efternamn@kb.se