Om Libris webbsök

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett växande antal folkbibliotek.

Libris är de svenska bibliotekens gemensamma katalog och uppdateras dagligen. De registrerande biblioteken bidrar tillsammans till uppbyggnaden av innehållet. I träfflistan ser du titel, författare, utgivningsår med mera och det finns ofta ytterligare information om titlarna som innehållsförteckningar, sammanfattningar, bilder och länkar till fulltext.

Du kan se vilka bibliotek som har den titel du är intresserad av och du kan se om den är tillgänglig via lån eller finns att läsa i fulltext på Internet. Du kan inte köpa böcker, tidskrifter med mera hos Libris utan vi hänvisar till bokhandlar.

För vissa tidskrifter och årsböcker finns dessutom information om samlingarna vid ett urval bibliotek i Danmark, Norge och Finland.

Beställningar till bibliotek på annan ort lämnas till det egna bibliotekets fjärrlåneavdelning. Flera bibliotek erbjuder sina låntagare tjänsten Låntagarbeställningar. Via ett formulär i Libris webbsök kan låntagaren skicka sin beställning direkt till bibliotekets fjärrlåneavdelning utan att personligen besöka biblioteket.

Kungliga biblioteket ansvarar för drift och utveckling av tjänsten.

Databasens innehåll

Libris innehåller över 10 miljoner titlar från ca 500 bibliotek vid svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett växande antal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material med mera.

Du kan söka fram vilka bibliotek som finns med, och välja dina egna favoritbibliotek. Gå till Anpassa/Mina favoriter.

Titlar som ingår i den svenska nationalbibliografin katalogiseras av Kungliga biblioteket

Svenska titlar

Libris innehåller stora delar av alla svenska böcker och tidskrifter m.m. publicerade från 1500- och 1600-talen och framåt.

Den svenska nationalbibliografin förtecknar böcker, kartor och delar i monografi- och rapportserier utgivna i Sverige från och med 1976, samt kartor och musiktryck utgivna i Sverige från och med 1986. Nationalbibliografin förtecknar också svenska tidskrifter och dagstidningar m.m. Se deldatabas Nationalbibliografin.

Flera svenska förlag levererar kortfattad titelinformation om sin planerade utgivning.

Libris innehåller också ett stort urval referenser till svenskt material (inklusive artiklar och uppsatser i tidskrifter, årsböcker och samlingsverk) av lokal eller regional karaktär, eller inom humaniora, samhällsvetenskap eller andra ämnesområden. Många av dessa artiklar har katalogiserats för bibliografier. Se Deldatabaser.

Dessutom finns annat svenskt material som antingen har förvärvats av de registrerande Librisbiblioteken, till exempel ljud- och videoupptagningar, eller är fritt åtkomliga som fulltext via Internet.

Även den äldre svenska litteraturen är rikligt representerad i Libris . Det gäller såväl perioden 1800-1975 som 1500-1700-talstrycken. Se till exempel deldatabas Äldre svensktryck. Listan över vilka bibliotek som har dessa titlar kan dock vara ofullständig.

Utländska titlar

Libris innehåller större delen av alla utländska titlar som förvärvats av främst svenska universitets-, högskole- och specialbibliotek; hit hör även beställda titlar som ännu inte är tillgängliga för utlån. Titlar utgivna före 1968 kan saknas i Libris.

De utländska titlarna utgörs främst av böcker och tidskrifter (tryckta såväl som elektroniskt publicerade), men det finns också ett rikt och varierat urval av kartor, musiktryck, ljud- och videoupptagningar, referenser till artiklar i utländska tidskrifter och samlingsverk m.m.

Kungliga biblioteket förvärvar litteratur på främmande språk om Sverige och svenska förhållanden, samt svensk litteratur i översättning till främmande språk. Se deldatabas Suecana extranea.

Senast uppdaterad: 2014-03-05
Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se