Diskussionslista MARC21

En diskussionslista per e-post har skapats för att LIBRIS-biblioteken ska kunna diskutera frågor och utbyta erfarenheter angående katalogiseringen i MARC21-formatet.

Du går med i listan genom att följa instruktionerna nedan:

  1. Skicka en e-post till: listserv@listserv.kb.se från den e-postadress du vill anmäla till listan.
  2. Subject/ämne/rubrik lämnas tomt.
  3. Första (och enda rad) i brevet, skriv:
    subscribe marc21kat-l Förnamn Efternamn

Inom ett par minuter kommer en bekräftelse på att du kommit med i diskussionslistan tillsammans med vidare instruktioner.

Du går ur listan genom att:

  1. Skicka en e-post till: listserv@listserv.kb.se från den e-postadress du vill avanmäla från listan.
  2. Subject/ämne/rubrik lämnas tomt.
  3. Första (och enda rad) i brevet, skriv:
    unsubscribe marc21kat-l

Inom ett par minuter kommer en bekräftelse på att du gått ur listan.

Senast uppdaterad: 2008-12-17
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se