Sändlistor

Listservern uppdateras varje natt med de e-postadresser som finns angivna under fliken "Kontakter" i Biblioteksdatabasen.

Det är därför mycket viktigt att ni kontinuerligt uppdaterar bibliotekets kontaktuppgifter.

Diskussionslistor

(riktar sig främst till Librisanslutna bibliotek)

Cxz

Lista för katalogisatörer vid Librisbiblioteken som här kan meddela varandra ändringar i bibliografiska poster, Ändringsmeddelanden cxz.

Varje bibliotek kan själv via webbformulär välja vilka meddelanden man vill bevaka.

Se  cxz-instruktion för hur man bevakar meddelanden om ändringar i sina egna katalogposter.

Libfolk

Diskussionslista för alla som är intresserade av folkbiblioteksfrågor: Dewey på folkbiblioteken, Libris för folkbiblioteken med flera frågor.

Marc21kat-l

Diskussionslista för MARC21-frågor i Libris.

Mangkat

Nätverk för katalogisatörer av mångspråkigt material.

Via listan (Mangkat) kan ni kontakta kolleger och diskutera problem, praxis, behov av tekniskt stöd med mera i samband med katalogisering av mångspråkigt material. Du behöver inte tillhöra ett Librisregistrerade bibliotek för att delta.

Nätverket samordnas av Internationella biblioteket. Kontaktperson IB: Surekha Sood.

Librisinfo

Listan Librisinfo riktar sig till alla som önskar allmän information om Libris tjänster. 

SwePub

Diskussionlista för alla som är intresserade av tjänsten SwePub, samt för de lärosäten och intitutioner som levererar data till SwePub.

E-resurs-admin

Diskussionslista som riktar sig till alla som är intresserade av frågor kring e-resursadministration.

Instruktion för anmälan till listorna

Skicka ett brev till Kungliga bibliotekets listserver med adress listserv@listserv.kb.se från den e-postadress du vill anmäla till listan. Lämna rubrikraden tom och som enda innehåll i brevet skriver du:

subscribe listans namn fornamn efternamn

Ex: subscribe marc21kat-l Anna Andersson

Du får svar från servern med en bekräftelse på din anmälan.

Instruktion för att gå ur listorna

Skicka en e-post från den e-postadress du är anmäld med till Kungliga bibliotekets listserver med adress listserv@listserv.kb.se. Lämna rubrikraden tom och som enda innehåll i brevet skriver du:

unsubscribe listans namn

Inom ett par minuter ska du få ett svar från servern med en bekräftelse på din avanmälan.

Kontakta Libris kundservice om du har frågor.

Senast uppdaterad: 2016-05-13
Innehållsansvar: Fredrik Nyström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se