Libris policy för driftavbrott

Kungliga biblioteket arbetar kontinuerligt med att utveckla infrastrukturen så att antalet driftavbrott kan minimeras. Ibland kan det dock vara nödvändigt med driftavbrott av olika anledningar (till exempel vid uppgraderingar av system eller migration av programvara eller hårdvara).

 

Följande gäller:

  • Vid längre planerade driftavbrott ska KB informera biblioteken minst en månad i förväg. Informationen går ut via Libris sändlistor och finns på Libris informationssidor och i Librisbloggen.
  • Undantaget blir servicetid: första tisdagen varje månad efter 18.00. Avbrott under denna tid annonseras minst en vecka i förväg via Libris sändlistor.
  • Avbrott 01.00-05.00 behöver inte annonseras i förväg.

  

 

Senast uppdaterad: 2014-02-20
Innehållsansvar: Arvid Oja, e-post: fornamn.efternamn@kb.se