Programvara

Installera Voyager
Installationen steg för steg
Att köra klienten i kompatibilitetsläge
Krav på hårdvara och operativsystem
Installation av exportverktyget LibrisXp
Systemadministration för administratörer
Brandvägg
Felmeddelanden

 

Installera Voyager

Klienten är självinstallerande och installeras på C:\program\LIBRIS7 eller motsvarande katalog beroende på operativsystem. Installationen kräver skrivrättigheter till den katalog klienten installeras i (LIBRIS7). Den kräver också att man har administratörsrättigheter vid installationen samt första gången man kör programmet.

Installationen steg för steg

1. Se till att du har administratörsrättigheter på din PC. 

2. Ladda ner installationsprogrammet för katalogiseringsklienten. http://export.libris.kb.se/Client/Libris_katalogisering_7.exe 

3. Välj spara (till disk) eller kör.

4. Klienten installerar sig själv och när du klickar på programikonen installeras nödvändiga konfigurationsfiler, teckenfiler, formattabeller etc.
Du kommer att få välja om du vill göra en full installation med LibrisXp eller om du vill installera utan LibrisXp. Läs om LibrisXP nedan.

5. När installationen är klar, kör Patch_installationsprogrammet http://export.libris.kb.se/Client/LIBRISCat_Patch.exe

6. Starta om datorn.

8. Kontrollera katalogiseringsklientens inställningar under Options/Preferences i katalogfönstrets övre ram. Se  sammanställning över inställningar i katalogiseringsklienten (Voyager).

9. Kontrollera också att aktuell version av formattabellerna (MARC21-formatet) har följt med vid installationen. Aktuell version finns annars att hämta här, http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/

10. Kör programmet i kompatibilitetsläge om du har operativsystem Windows 7 eller senare. (se nedan)

Att köra klienten i kompatibilitetsläge

Voyagerprogramvaran har inget stöd för Windows 7 eller senare men man kan installera katalogiseringsklienten på dessa genom att efter installationen köra programmet i så kallat kompatibilitetsläge.

Kör installationsprogrammet. Gå därefter till C:\program\LIBRIS7 eller motsvarande. Markera katalogiseringsklienten (catalog.exe), högerklicka och välj alternativet ’Felsök kompatibilitet’. Nu öppnas fönstret Programkompatibilitet. Välj alternativet ’Prova med rekommenderade inställningar’ och klicka på Nästa. Klicka på rutan Starta programmet.

Om katalogiseringsklienten startar kan katalogiseringsklienten köras i kompatibilitetsläge. Gå tillbaka till rutan Programkompatibilitet och klicka på Nästa. Välj alternativet ’ Ja, spara de här inställningarna för programmet’. Vänta medan programmet sparar inställningarna och klicka därefter på Avsluta.

Krav på hårdvara och operativsystem

Version 7 av Voyager kräver att det på de datorer där katalogiseringsklienten installeras finns något av operativsystemen Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista (Business eller Enterprise editions).

Operativsystemen Windows NT, Windows 98 ,Windows 7 och senare stöds inte. (Se dock avsnittet: Att köra klienten i kompatibilitetsläge.)

Installation av exportverktyget LibrisXp

Installation av LibrisXP är valbar vid installation och installeras automatiskt om du väljer 'Full installation'. De personliga inställningarna som delas av klientens olika versioner delas även av LibrisXP. 
 
En handledning för LibrisXp distribueras med installationspaketet och finns i katalogen C:\Program\LIBRIS7\LIBRISXp (LIBRISXP Version 2.pdf). Där finns dokumentation om vilka inställningar man kan göra, filnamnsyntax m.m.

Automatgenererade SAB-/Deweyklassningar i ny version av LibrisXp

Nu finns det en patch för en uppdaterad version av LibrisXP för de bibliotek som använder detta program tillsammans med katalogiseringsklienten. Uppdateringen är inte obligatorisk utan valfri.

Vilka bibliotek ska uppdatera till den nya versionen?

  • Bibliotek som vill använda funktionaliteten med automatgenererade SAB- och/eller Deweyklassningar i LibrisXP.
  • Bibliotek som har haft problem med att LibrisXP hänger sig när man öppnar programmet från minimerat läge.

Två olika installationsmöjligheter finns. 
Dels den exekverbara filen tillsammans med instruktioner som zip-fil:
http://export.libris.kb.se/client/LIBRISXP_2011.zip

Dels som ett vanligt installationsprogram. Stäng av LibrisXP före installation:
http://export.libris.kb.se/client/LIBRISXP_2011_setup.exe

Systeminformation för administratörer

Att köra LIBRIS_katalogisering_7.exe utan användarinteraktion


Kommandorad.

LIBRIS_katalogisering_7 /SILENT

Utan LIBRISXp

LIBRIS_katalogisering_7 /COMPONENTS=Katalog

Utan LIBRISXp och användarinteraktion:

LIBRIS_katalogisering_7 /SILENT /COMPONENTS=Katalog

Några andra switchar som kan vara användbara (ur den engelska dokumentationen):

/LOG
Causes Setup to create a log file in the user's TEMP directory detailing file installation and [Run] actions taken during the installation process. This can be a helpful debugging aid. For example, if you suspect a file isn't being replaced when you believe it should be (or vice versa), the log file will tell you if the file was really skipped, and why.

The log file is created with a unique name based on the current date. (It will not overwrite or append to existing files.)

The information contained in the log file is technical in nature and therefore not intended to be understandable by end users. Nor is it designed to be machine-parseable; the format of the file is subject to change without notice.

/LOG="filename"
Same as /LOG, except it allows you to specify a fixed path/filename to use for the log file. If a file with the specified name already exists it will be overwritten. If the file cannot be created, Setup will abort with an error message.

/NOCANCEL
Prevents the user from cancelling during the installation process, by disabling the Cancel button and ignoring clicks on the close button. Useful along with '/SILENT' or '/VERYSILENT'.

/NORESTART
Instructs Setup not to reboot even if it's necessary.

Om man vill installera klienten utan användarinteraktion och enbart installera katalogiseringsklienten kan man använda detta installationsprogram.

Installation utan LIBRISXp (2010-01-20)

http://export.libris.kb.se/Client/LIBRIS_katalogisering_7_utan_Xp.exe

Installationsinformation

Version 7 installerar alla systemfiler i katalogen Program\LIBRIS7\System i stället för som tidigare i Windows\System32. Undantaget är fonten Arial Unicode MS som installeras i Windows\Fonts om den inte redan finns installerad och vbuzip10.dll som installeras i Windows systemkatalog. Om man har Microsoft Office installerad bör Arial Unicode MS redan vara installerad. Detta är också den font som Libris rekommenderar att man använder i klienten.

Registerinställningarna för klienten finns under HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\VoyagerCAT.

Registerinställningarna för LibrisXp finns under HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\LIBRISXP\Settings. Om man har använt en version av LibrisXP som är äldre än version 2 saknas registerinställningar.

Brandvägg

Om ni får åtkomstproblem kan det vara så att er organisations brandvägg är spärrad för utgående trafik. Be i sådana fall att man öppnar port 7010 (produktionsdatabas) och 8010 (övningsdatabas) för adressen voyager7.libris.kb.se med IP-nummer 193.10.75.148

Felmeddelanden

Det hittills enda kända felmeddelandet uppkommer när man försöker starta katalogiseringsklienten.

Unexpected Error, quitting.

Om detta felmeddelande uppkommer i Windows Xp eller Vista beror det på att programmet inte har tillräckliga administrationsrättigheter. På Windows 7 innebär det att programmet måste köras i kompatibilitetsläge. Se avsnittet: Att installera klienten på Windows 7.

Använd Libris felsökningsschema och FAQ för att se om ditt problem finns beskrivet.

Kontakta Libris kundservice om andra felmeddelanden eller problem uppstår. Skicka gärna en skärmdump av ev. felmeddelanden, en kortfattad beskrivning av problemet samt vilket operativsystem din PC har.

Senast uppdaterad: 2016-06-07
Innehållsansvar: Tomas Friberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se