Från länkserver till Libris - anslutna bibliotek

Följande bibliotek är anslutna till rutinen Från Länkserver till Libris via följande plattformar:

 • Full Text Finder (EBSCO)
 • ALMA och SFX (Exlibris via ProQuest)
 • 360 Link (Serials Solution via LM informationstjänst)

Beståndsinformation för avtalsbundna e-resurser är schemalagd att uppdateras varje tisdag med nya, ändrade och borttagna titlar/avtalspaket. Observera att schemat förskjuts och/eller förlängs i de fall en tidigare exportomgång fortfarande pågår.

Full Text Finder

 • Ersta Sköndal högskolebibliotek, Digitala resurser (EshD)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Digitala resurser (Gihd)
 • Högskolan Väst, E-bibliotek (Htue)
 • Hallands sjukhus, Varberg, Medicinska biblioteket (VasD)
 • Handelshögskolan i Stockholm, Digitala biblioteket (Shad)
 • Högskolan i Gävle, E-resurser (HigE)
 • Karlstads universitetsbibliotek, Digitala resurser (Kdig)
 • Linköpings universitetsbibliotek, E-resurser (LiUd)
 • Luleå universitetsbibliotek, Digitala resurser (LTUd)
 • Lunds Universitets Bibliotek, Digitala resurser (Ldix)
 • NU-biblioteket, e-resurser (NubE)
 • Patent- och registreringsverket, E-resurser (Pvd)
 • Stockholms Läns Landsting (med svenska sjukhusbibliotek) via Södersjukhuset, Digitala resurser (SosD)

ALMA

 • Anna Lindh-biblioteket, Elektroniska resurser (AlbE)
 • Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket, Digitala resurser (Cdig)
 • Högskolan i Borås, Digitala resurser (HibD)
 • Linnéuniversitetet, E-resurser (LnuE)
 • Mälardalens högskola, Digitala resurser (Mdhd)
 • Örebro universitetsbibliotek, Digitala resurser (Odig)
 • Kungliga Tekniska högskolan, E-resurser (Tdig)
   

SFX (Exlibris)

 • Göteborgs universitetsbibliotek, E-resurser (Gdix)
 • Högskolan i Jönköping, E-resurser (JonE)
 • Kungliga biblioteket, E-resurser (Sdig)
 • Malmö högskola. Bibliotek och IT, E-resurser (Mahd)
 • Mittuniversitetet, Digitala biblioteket (Miun)
 • Riksdagsbiblioteket, E-resurser (Rdig)
 • SLU-biblioteken (Jsld)
 • Stockholms universitetsbibliotek, Digitala resurser (Hdig)
 • Svenska filminstitutets bibliotek, Elektroniska resurser (SfiE)
 • Södertörns högskolebibliotek, E-resurser (Ddig)
 • Umeå universitetsbibliotek, Digitala resurser (Qdig)
 • Vitterhetsakademiens bibliotek, Digitala resurser (Adig)

360 Link 

 • Blekinge Tekniska Högskola, Digitala resurser (Bthd)
 • Chalmers tekniska högskola, E-resurser (Zdig)
 • Högskolan Dalarna, E-biblioteket (HdE)
 • Högskolan i Halmstad, E-resurser (Hald)
 • Högskolan i Kristianstad, E-resurser (KrhE)
 • Statens väg- och transportinstitut, Digitala resurser (VtiD)
 • Uppsala universitetsbibliotek (inkl. f.d. Högskolan på Gotland), Digitala biblioteket (Udix)
   
Senast uppdaterad: 2016-11-30
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se