Beståndsregistrering

Libris beståndsregistrering ger bibliotek möjlighet att på ett enkelt sätt registrera sitt material i Libris om titlarna redan finns i Libris databas. Tjänsten är i första hand avsedd för mindre bibliotek och bibliotekspersonal som saknar utbildning i Libris katalogiseringsklient.

Libris beståndsregistrering kan användas för att registrera innehav (bestånd) av nya titlar, för att ändra och ta bort (gallra) lokala uppgifter om bibliotekets innehav. En förutsättning är att titeln redan finns som bibliografisk post i Libris databas.

Inloggning till Libris beståndsregistrering

Anvisningar till beståndsregistrering

Observera att bibliotek som använder dessa tjänster behöver ha en överenskommelse med Libris för att registrera i databasen. Vid frågor om överenskommelse, användarnamn, lösenord osv. kontakta Libris kundservice.

Senast uppdaterad: 2016-03-21
Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se