Presentationer och publikationer

Presentationer och publikationer av Libris medarbetare.

Se även Utredningar och rapporter

2012

Libris inspirationsdagar 26-27 mars

 Att koppla samman biblioteken
Maria Hedenström

Ny katalog - utbyte av Voyager - frontend
Josefine Lindén

Ny katalog - utbyte av Voyager - backend
Martin Malmsten

2011

Nationell katalog.

Maria Hedenström, Martin Malmsten, Oskar Andersson Laurin.
 Nationell katalog. LIBRIS för alla bibliotek. Seminarium på Bok & Bibliotek 2011

Vision 2012: Folkpost på tre sekunder!

Seminarium 15 juni: Vision 2012: Folkpost på tre sekunder!


Video från seminarium Vision 2012: Folkpost på tre sekunder!

Infrastructure first! E-books in Sweden

Anders Söderbäck, Serials 2011, 24(1), 38-42,  (för fulltext: välj "entire document" till höger på sidan).

2010

Linked Library Data Matters

Martin Malmsten. Presentation  Linked Library Data Matters 1 december på London Online Information Conference 2010

Nationell katalog och nationell infrastruktur

Maria Hedenström, Anna Lundén och Anders Söderbäck. Presentation på Biblioteksstämman 19 november 2010

LIBRIS inspirationsdagar

Presentationer från inspirationsdagarna 28-29 oktober

Katalogposter via bokleverantörer

Maria Hedenström.  Katalogposter via bokleverantörer. Presentation på Bok & Bibliotek 2010

Fria e-resurser i LIBRIS

Christer Larsson.  Fria e-resurser i LIBRIS. Presentation på Bok & Bibliotek 2010

En nationell katalog - vad innebär det

Anders Söderbäck.  En nationell katalog - vad innebär det. Presentation på Bok & Bibliotek 2010

Why Open Access to Bibliographic Metadata Matters, for Libraries and for the World

Anders Söderbäck. Open Access and the Changing Role of Libraries. Göteborg 2010-08-09

Nationell databrunn

 Nationell databrunn - möjligheter, utmaningar och behov. Slutrapport. Förstudie vid Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser. Marja Haapalainen, Christer Larsson, Henrik Lindström, Anders Söderbäck.  2010-05-04

Emtacl10 i Trondheim

Anders Söderbäck deltog med presentationen  Why culture institutions should care about Linked Data - A case for openness på konferensen emtacl10 (emerging technologies in academic libraries) i Trondheim 26-28 april.

LIBRIS Ou pourquoi libérer ses données bibliographiques.

Arabesques. 58 avril-mai-juin, s. 12-13.  Söderbäck, Anders (2010).

Gästföreläsning - Användbarhet i en utvecklingskontext

Henrik Lindström höll 1 mars gästföreläsningen  Användbarhet i en utvecklingskontext på kursen Utvärderingsmetoder inom MDI (Människa-datorinteraktion) på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Kunnskapsorganisasjonsdagene i Oslo

Anders Söderbäck medverkade i Kunnskapsorganisasjonsdagene i Oslo 28-29 januari och talade om  Semantisk web i biblioteket

2009

Mötesplats Open Access 2009

Henrik Lindström och Kristin Olofsson invigde söktjänsten SwePub den 26 november i samband med Mötesplats Open Access 26-27 november i Uppsala.

SWIB09 - Semantic Web in Bibliotheken

Den 24-25 november medverkade Anders Söderbäck på konferensen SWIB09 i Köln, Tyskland, med föredraget  LIBRIS - Linked Open Library Data.

ICOLC 11th Fall Meeting

Anna Lundén medverkade i ICOLC Meeting i Paris 25-28 oktober med presentationen  Updates: The BIBSAM Consortium Sweden.

Tillsammans – vi sonderar terrängen för bättre katalogtjänster.

Svensk biblioteksförening. Konferens i Stockholm 19 oktober

 Malmö stadsbibliotek i LIBRIS. Tomas Friberg

 Sondera: ett samarbete mellan bibliotek och arkiv. Mårten Johansson, Riksarkivet och Kristin Olofsson

Konsortiedagen 2009

Anna Lundén och Anders Söderbäck medverkade i årets Konsortiedag med presentationen  Aktuellt med Anna och Anders.

Digitalt surr och samarbetsprojekt inom humanioraområdet

Kristin Olofsson medverkade i konferens för Humaniorabiblioteken i Uppsala 2 oktober med presentationen  SwePub och Sondera – nya hjälpmedel för humaniora-bibliotekarien.

LIBRIS allmänna användarmöte 2009

LIBRIS allmänna användarmöte 17 september

 Maria Hedenström Inledning

 Tomas Friberg Uppgradering av Voyager

 Christer Larsson Bibliotekens bestånd och innehållet i LIBRIS

 Henrik Lindström Design och utveckling - exemplet Sondera

 Kristin Olofsson SwePub

 Kristin Olofsson. LIBRIS som lokal OPAC

 Anders Söderbäck LIBRIS öppna infrastruktur

Exploring large amount of data

Gästartikel av Johanna Olander om datavisualisering i bloggen designvsart 29 juni 2009. Artikeln ger exempel på nya sätt att utforska stora mängder data.

Låntagaren i den globala byn. Nationell konferens om fjärrlån och referensarbete

Svensk biblioteksförening. Konferens i Stockholm den 27 april.
Kristin Olofsson  LIBRIS potpurri
Britt Sagnert  Aktuellt från LIBRIS

Code4Lib 2009

Den 23-26 februari medverkade Anders Söderbäck på konferensen Code4Lib i Providence, Rhode Island, med föredraget  Why libraries should embrace Linked Data

2008

LIBRIS - Linked Library Data- Soderback and Malmsten tell the story behind LIBRIS, the Swedish national catalogue

By Martin Malmsten and Anders Söderbäck
Nodalities, November/December 2008

Användarcentrerad design och agil utveckling i arbetet med ny version av LIBRIS webbsök

User-Centred Design and Agile Development: Rebuilding the Swedish National Union Catalogue, Henrik Lindström and Martin Malmsten
The Code4Lib Journal, Issue 5, 2008-12-15

Öppen data - något för biblioteken

I  Biblioteksbladet nr 9 2008 finns Anders Söderbäcks artikel Öppen data - något för biblioteken?

8th Nordic ILL Conference i Saltsjöbaden

Britt Sagnert och Kristin Olofsson medverkade i 8th Nordic ILL Conference i Saltsjöbaden, 6-8 oktober, med en programpunkt om nya LIBRIS webbsök och nya LIBRIS fjärrlån (7 oktober).

Mötesplats Open Access 2008, Stockholm

Henrik Lindström talade om LIBRIS arbete med att ta fram ny söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer på konferensen Mötesplats Open Acess 2008 1-2 oktober.

International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, Berlin

Martin Malmsten medverkade i International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, 22-26 september i Berlin.  Making a Library Catalogue Part of the Semantic Web 

Martin Malmsten om LIBRIS och semantisk webb

Martin intervjuas av det brittiska mjukvaruföretaget Talis
Semantic Future for Libraries

ELAG-konferens (European Library Automation Group), Wageningen, Holland

Den 14-16 april medverkade LIBRIS i den 32:a ELAG-konferensen (European Library Automation Group). Henrik Lindström, Martin Malmsten och Kristin Olofsson talade under rubriken
 User centered design and the next generation OPAC - a perfect match? (paper).

Se LIBRIS framförande på film (använd Internet Explorer):

Kristin Olofssons presentation - film
Henrik Lindströms presentation - film
Martin Malmstens presentation - film

 

Senast uppdaterad: 2012-04-13
Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se