Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt

LIBRIS-nytt. 2007. Nr 65-

2011

2011 78
Välkommen till Librisbloggen
Plan för Libris som nationell katalog
LOPAC
Service för digitalisering
Libris på värmlandsbiblioteken
Måste även folkbiblioteken använda Dewey?
Examensarbete om Libris som mobilapplikation
Nya registrerande bibliotek

2010

2010 77
Förvärvsrutinen Dawson2LIBRIS – nyckeln till en rationell förvärvsprocess
E-resurserna och LIBRIS - status december 2010
Nytt uppdrag - nationell katalog
Långsiktig uppföljning av Samsök
SAB blir Dewey blir SAB … i postexport
Ny avgränsningsfunktion i LIBRIS
Arbline i LIBRIS
Linked Library Data på London Online
LIBRIS inspirationsdagar
Konsortiedagarna
Nytt registrerande bibliotek
Nya telefonnummer

2010 76
LIBRIS inspirationsdagar
L-OPAC light - en första version av LIBRIS som lokal OPAC
(E-)städning pågår
Om centrala licensavtal
Fjärrlåneutredningen på remiss
Presentationer från Bok & Bibliotek
Examensarbete om mobilapplikation för LIBRIS
Personalnytt
Nytt registrerande bibliotek

2010 75
Nationell databrunn - slutrapport
LIBRIS som lokal OPAC
LIBRIS-importen av e-resurser
Att ta ut statistik och listor via LIBRIS – bakgrund och anvisningar
Workshop om LIBRIS öppna infrastruktur
IFLA och Bok & Bibliotek
Konsortiedagarna
LIBRIS användarmöte
Nytt registrerande bibliotek
Personalnytt
LIBRIS kundservice: telefontider i sommar

2010 74
Nationell databrunn - möjligheter och behov
Förvärvsrutin för bokleverantörer
Nya expertgruppen för LIBRIS nationella system
Nytt uppdrag för Kungliga biblioteket
Auktoriserade namnformer för ryska namn
Lista över nyförvärvade böcker
Katalogposter ur Strängnäs domkyrkobiblioteks samling
Fråga biblioteket
Blogginlägg om LIBRIS som lokal OPAC
LIBRIS sida på Facebook
Personalnytt
Konferenser
Nästa nummer

2009

2009 73
SwePub - ny söktjänst för svensk vetenskaplig publicering
Ny version av LIBRIS katalogiseringsklient
SFX-importen: nu 25 bibliotek och 130 000 titlar
L-OPAC- LIBRIS som lokal OPAC
Ny Expertgrupp för LIBRIS nationella system
Översynen av Samsök färdig
Presentationer
LIBRIS Kontaktformulär
Kundservice. Öppettider under jul- och nyårshelgen 

2009 72
SwePub (steg 1) lanseras 26 november
Katalogsystemet uppgraderas
LIBRIS användarmöte
Drift av LIBRIS tjänster
Enkät om kundservice - resultat
Formathandbok
Strindberg, August, 1849-1912 94541 (författare)
Inställningar i LIBRIS webbsök
Konferenser i höst
Nytt registrerande bibliotek
Personalnytt

2009 71
Sondera. Tre nationella källor - en översikt
E-resurserna: SFX-importen och engångsinläsningar
Vad händer i SwePub-projektet?
LIBRIS, Linked Data och Wikipedia
Katalogisatörens verktygslåda
Astrid Lindgren-samling i LibraryThing
Överenskommelse - LIBRIS Samkatalog
Enkät om kundnöjdhet
LIBRIS användarmöte

2009 70
Sondera - ny samsökningstjänst
Ny version av Låntagarbeställningar i LIBRIS
Några ord om konsten att synliggöra fritt tillgängliga e-resurser
Förbättrad Dawsonrutin - förvärv, katalogisering och leverans av MARC-post
Konverteringstabellen SAB-Dewey tillgänglig för alla
Nästa: Stockholms UB - e-resursförsöken med SFX fortsätter ...
Anslutning till WorldCat?
‡biblios.net som fri katalogkälla
Aktuellt i LIBRIS webbsök
Expertgruppen för LIBRIS samkatalog
Personalnytt

2008

2008 69
Ny samsökningstjänst
Engelsk 1500-1700-talslitteratur
Äldre boksamlingar i LIBRIS
E-resurser i LIBRIS - försöken med SFX fortsätter
Internationellt samarbete om auktoritetsposter
Från SAB till Dewey
LIBRIS webbsök - nya funktioner
Rätt bok eller rätt bibliotek
Presentationer och publikationer
Personalnytt
Innehåll i LIBRIS-nytt

2008 68
Maria Hedenström ny LIBRIS-chef
LIBRIS på Bok och Bibliotek
Utvecklingsblogg
Martin Malmsten om LIBRIS och semantisk webb
LIBRIS söktjänst - nya funktioner
LIBRIS synliggör bibliotekens digitaliserade material med omslagsbilder
Tyska och brittiska katalogposter
Veckovis uppdatering av Utbildningsradions TV- och radioprogram
Göteborgs stadsbibliotek i LIBRIS
SwePub - lägesrapport
Nya medarbetare till BIBSAM- och Samsök-konsortierna

2008 67
SwePub - söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer
Nya LIBRIS 1 år
Stöd för OpenURL i LIBRIS
Beställningsformulär i LIBRIS
Fjärrlånestatistik på titelnivå
Nya försök med e-resurser i LIBRIS - underhandsrapport
E-bokspaket Early English Books Online
Läs Dawson-rapporten
ELAG-konferens
Organisationsnytt
Nytt registrerande bibliotek
Driftrapporter

2008 66
Avdelningarna för Nationell samverkan och LIBRIS förs samman
Ny version av LIBRIS fjärrlån i drift
Nya LIBRIS webbsök - hjälp oss att förbättra tjänsten
Gamla LIBRIS webbsök stängs 
4,2 miljoner utländska poster borttagna
Utbildningsradion i LIBRIS
Inspirationsdag för Samsöksbiblioteken
Auktoritetsbas i Kungl. bibliotekets katalog
MARC21 som nationellt utbytesformat i Norge
LIBRIS medverkar i ELAG-konferens
Personalnytt
Driftrapporter

2007

2007 65
Ny fas i projektet Nytt LIBRIS webbsök
Expertgrupp för LIBRIS samkatalog
LIBRIS får förvärvsfunktioner
Samsöks enkätundersökning
LIBRIS informationssidor
Fråga biblioteket
Personalnytt
Nya registrerande bibliotek
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Driftrapporter

Senast uppdaterad: 2008-12-17
Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

LIBRIS-nytt
1997:1 - 2007:64