2009-06-08

LIBRIS-nytt nr 71

Nummer 71, 2009, ISSN 1403-3488

Innehåll:

Sondera. Tre nationella källor - en översikt
E-resurserna: SFX-importen och engångsinläsningar
Vad händer i SwePub-projektet?
LIBRIS, Linked Data och Wikipedia
Katalogisatörens verktygslåda
Astrid Lindgren-samling i LibraryThing
Överenskommelse - LIBRIS Samkatalog
Enkät om kundnöjdhet
LIBRIS användarmöte

Sondera. Tre nationella källor - en översikt

Nu finns stavningsstöd i Sondera! Stavar man fel eller slinter på tangenterna kan man få ett förslag på alternativ stavning.

Sondera som lanserades 1 april i år är LIBRIS senast utvecklade söktjänst. Tjänsten har fått ett mycket positivt mottagande vilket är glädjande. Här söker man samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas. Tre av landets viktigaste nationella databaser för arkiv, bibliotek och audiovisuella medier är tillgängliga via ett gemensamt gränssnitt. Det är möjligt att upptäcka nya typer av material - böcker, tidningar, TV- och radioprogram, arkiv, med mera, som speglar ett ämne, en person eller en företeelse.

Tjänsten är användbar:

- när man vill få översikt äver ett ämnesområde. Inte bara i skrift, utan också i andra medier som TV- och radio och vad som finns i våra arkiv

- för att få bättre täckning över ett ämnesområde. Bredda de källor och materialtyper man normalt använder

- när man ska skriva uppsats, examensarbete, papers. Få uppslag, få översikt, komplettera

- när man vill finna nya infallsvinklar, källor och medier för sin forskning

Informera och tipsa gärna era användare, era kollegor och via era nätverk.

http://sondera.kb.se

Tyck till om Sondera

E-resurserna: SFX-importen och engångsinläsningar

Med undantag för några veckor efter midsommar gör vi nu sommaruppehåll med pågående import av avtalsbundna e-resurser från SFX till LIBRIS. Detta gäller såväl infasning av nyanslutna bibliotek som löpande veckouppdateringar. Den löpande verksamheten beräknas kunna återupptas i augusti.

Importrutinen har hittills driftsatts för sju bibliotek, Blekinge tekniska högskola (Bthd), Högskolan Väst (Htue), Karolinska institutet (Cdig), Linköpings universitetsbibliotek (LiUd), Stockholms universitetsbibliotek (Hdig), Umeå universitetsbibliotek (Qdig) och Örebro universitetsbibliotek (Odig). Ytterligare 16 bibliotek står för närvarande på tur för infasning.

SFX-rutinen genererar många och ofta ganska omfattande importer som ska hanteras, och avsikten är att flödet ska löpa regelbundet och helt automatiskt. Rutinen befinner sig dock fortfarande i ett uppstartsskede och allt fungerar ännu inte helt friktionsfritt. Import- och laddrutiner kan därför successivt behöva ses över och driftsäkras under hösten.

Arbetet med att eliminera påträffade LIBRIS-dubbletter av bibliografiska poster fortsätter. För närvarande granskas också hur väl Ex Libris och SFX förmår spegla de ständiga förändringarna i det stora e-bokspaketet eBrary Academic Complete.

De maskinella engångsinläsningar av avtalsbundna e-bokspaket som Kungl. biblioteket/LIBRIS sedan länge har utfört på begäran kommer successivt att fasas ut, och enligt planerna helt upphöra från och med januari 2010. Skälet är att dessa inläsningar tenderar att komma i konflikt med de regelbundna SFX-importerna. KB/LIBRIS undersöker alternativa metoder att förbättra den bibliografiska kvaliteten på SFX-datat.

LIBRIS webbsida om importrutinen: E-resurser från SFX till LIBRIS, har kompletterats med bland annat kortfattad information om fjärrlånehantering och postexport till lokala system. Webbsidan om engångsinläsningar: Avtalsbundna e-bokspaket 2009, har försetts med en förtydligande inledning.

Läs mer på respektive sidor under Katalogisering.

Vad händer i SwePub-projektet?

Efter 5 månaders planerat uppehåll i SwePub-projektet från LIBRIS håll, har vi nu satt igång arbetet igen. SwePub-projektet ska utveckla en tjänst som hämtar samtliga poster för vetenskapliga publikationer från lärosätenas publiceringsdatabaser och integrerar dem i LIBRIS. Vårens leverans i SwePub-projektet kommer att bli en databas med flera olika exportgränssnitt (OAI-PMH, SRU, LIBRIS lättvikts-API Xsearch) för maskin-till-maskin-hantering.

Arbetet med hur posterna ska integreras och exponeras i LIBRIS för vanliga användare kommer att ske hösten 2009. Då kommer också det stora arbetet med dubbletthantering och hopslagning av poster att ske. Under tiden arbetar landets lärosäten med att leverera poster till SwePub-projektet. Lansering av SwePub är planerad till november.

Mer om SwePub:

LIBRIS utvecklingsblogg

Webbplats för SwePub

LIBRIS, Linked Data och Wikipedia

LIBRIS webbsök är som första bibliotekskatalog tillgänglig i sin helhet som Linked data.

Se LIBRIS utvecklingsblogg - Linked data,  
LIBRIS blogg om semantisk webb och Linked data 
samt artiklar och konferensbidrag på sidan
Presentationer och publikationer.

LIBRIS auktoritetsdatabas har länkats ihop med Wikipedia. Vi kommer därmed i högre utsträckning än idag kunna koppla våra auktoritetsposter till Wikipedia och DBpedia (den semantiska webbversionen av Wikipedia). Länk finns då från LIBRIS till Wikipedia och vice versa.

Ett liknande projekt har genomförts vid Deutsche Bibliothek med Personnamendatei, PND.

Katalogisatörens verktygslåda

Den första april lanserades Katalogisatörens verktygslåda, en samlad ingång till de riktlinjer och anvisningar som katalogisatörer behöver. Arbete pågår med att integrera även LIBRIS Formathandbok som en del av verktygslådan.  

Astrid Lindgren-samling i LibraryThing

Vi har på begäran exporterat katalogposter för Astrid Lindgren-samlingen (den boksamling Astrid hade i sitt hem i form av egna och andras verk) till LibraryThing.

Se Astrid Lindgren i LibraryThing

Överenskommelse kring samarbete inom LIBRIS Samkatalog

En överenkommelse som reglerar formerna för samarbetet inom LIBRIS Samkatalog ersätter det LIBRIS-avtal som de deltagande organisationerna  tidigare har skrivit under. Behovet av att anpassa och modernisera gällande avtalstext påtalades redan av 2006 års Katalogutredning. Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog har i samråd med KB:s verksjurist sett över och utarbetat förslag till ny text som har fastställts av Riksbibliotekarien.

Enkät om kundnöjdhet

Vi är angelägna om att ha en så bra kundservice som möjligt och arbetar kontinuerligt med att utveckla den. LIBRIS kundservice har därför gått ut med en enkät till LIBRIS kunder. Vi återkommer och rapporterar resultatet.

LIBRIS användarmöte

Välkomna till LIBRIS allmänna användarmöte den 17 september. Användarmötet vänder sig till alla typer av LIBRIS-bibliotek.

Information om mötet och länk till anmälningsformulär 

 

 

 

 

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt