2008-09-12

LIBRIS-nytt nr 68

Nummer 68, 2008, ISSN 1403-3488

Innehåll:

Maria Hedenström ny LIBRIS-chef

LIBRIS på Bok och Bibliotek
Utvecklingsblogg
Martin Malmsten om LIBRIS och semantisk webb
LIBRIS söktjänst - nya funktioner
LIBRIS synliggör bibliotekens digitaliserade material med omslagsbilder
Tyska och brittiska katalogposter
Veckovis uppdatering av Utbildningsradions TV- och radioprogram
Göteborgs stadsbibliotek i LIBRIS
SwePub - lägesrapport
Nya medarbetare till BIBSAM- och Samsök-konsortierna 

Maria Hedenström ny LIBRIS-chef

Maria Hedenström är från och med 1 oktober chef för LIBRIS-systemen och databaslicenser som är en enhet inom Avdelningen för Nationell samverkan.

Enhetens ansvarsområde omfattar LIBRIS sök- och katalogtjänster, BIBSAM- och Samsök-konsortierna.

Maria kommer närmast från Stockholms stadsbibliotek där hon arbetat som enhetschef för Virtuella enheten. Det innebär ansvar inte enbart för det virtuella biblioteket (biblioteket.se) utan också för biblioteksdatasystemet, automatisering, katalogpostförsörjning, publika datorer och mediefrågor inklusive elektroniska resurser och databaser.

LIBRIS på Bok och Bibliotek

Träffa oss på årets bokmässa i Göteborg 25 och 26 september!

Vi finns i monter D 01:10 (gemensam monter för Kungl. biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv) där du är välkommen att ställa frågor om LIBRIS tjänster och system.

Torsdag 11.00
LIBRIS och den semantiska webben
Henrik Lindström och Anders Söderbäck visar hur LIBRIS data görs tillgängligt på den semantiska webben.

Torsdag 13.00
LIBRIS hos dig
Henrik Lindström och Anders Söderbäck beskriver hur du kommer åt LIBRIS via öppna API:er. Med exempel från Daniel Andersson, Stockholms Stadsbibliotek, Rolf Johansson, Göteborgs universitetsbibliotek och Daniel Forsman, Högskolebiblioteket i Jönköping.

Fredag 12.00 Miniseminarium (Kod Fr1200.1)
Agila metoder och användarcentrerad design.
Henrik Lindström och Johanna Olander

Bok och bibliotek i Göteborg 2008

Utvecklingsblogg

Hur går utvecklingen på LIBRIS egentligen till? LIBRIS lanserar nu en utvecklingsblogg, där vi diskuterar och berättar vad vi gör i perioden efter idé/uppdrag och innan slutprodukt.

Temat kommer att vara brett - inläggen kan handla om status och nedslag i de projekt vi är inblandade i, teknik, designprocess, användarcentrerade metoder, konferenser, tips med mera.

Kommentarer, idéer och synpunkter i bloggen är förstås varmt välkomna!

LIBRIS utvecklingsblogg

Martin Malmsten om LIBRIS och semantisk webb

Lyssna på intervju med Martin Malmsten, LIBRIS. Martin intervjuas av det brittiska mjukvaruföretaget Talis.

Semantic Future for Libraries

LIBRIS söktjänst - nya funktioner

Kartfunktion
Vår nya kartfunktion visar snabbt vilka bibliotek som har en sökt titel.  Klicka på önskat bibliotek och du får bland annat adress, öppettider och bokens lånestatus.

Anmäla fel i posten
Ett anmälningsformulär finns integrerat till varje post, längst ner i sidfoten under länken Fel i posten?

Anpassa
Det går nu att ställa in antal träffar per sida och sorteringsordning för träfflista.

Lättvikts-API och dokumentation 
Nu finns en ny version av LIBRIS API, Xsearch, för åtkomst av datat i en rad xml- och textformat. Dokumentation

Referensformat
Vi förbättrar och utvecklar löpande referensformaten i samråd med användarna.

Översikt över funktioner

LIBRIS söktjänst

LIBRIS synliggör bibliotekens digitaliserade material med omslagsbilder

LIBRIS-bibliotekens satsningar på att digitalisera sina äldre samlingar kan nu synliggöras även med tumnagelbilder i träfflistor och översiktsvy.

I slutet av augusti tillkom nästan 1 000 omslagsbilder till katalogposter för digitaliserade böcker, bilder och kartor med mera ur KB:s digitaliserade samlingar. Tidigare har bilder lagts upp för bland annat delar av SOT-trycket (Svenskt offentligt tyck, -1833) och digitaliserade äldre böcker vid Umeå universitetsbibliotek.

Nyupplagda omslagsbilder till titlar ur KB:s digitaliserade samlingar

Fler LIBRIS-bibliotek är välkomna att visa upp och göra sina digitaliserade samlingar tillgängliga på detta sätt. Gör katalogposter för de titlar som är aktuella. Ta därefter kontakt med LIBRIS Kundservice, så samlar vi in och lägger upp era bilder.

Följ anvisningarna för katalogisering och uppmärkning av digitaliserat material:
 Rekommendationer för katalogisering av lokalt digitaliserat material

 Uppmärkning av 856-länkar till lokalt digitaliserat material : Tekniska anvisningar

Tyska och brittiska katalogposter

Kungl. biblioteket säger under hösten upp avtalen om inköp av katalogposter från Deutsche Bibliothek och British Library. Avtalet med Library of Congress sades upp vid årsskiftet 2007/2008.

Användningen bedöms inte längre motsvara kostnaderna för att köpa in dessa katalogposter. De har hittills fungerat som ett stöd vid katalogisering, men numera har LIBRIS-katalogisatörerna möjligheter att importera färdiga poster från andra källor.

KB arbetar för att tillgången till utländska katalogposter ska vara god även i fortsättningen. En förfrågan om medlemskap i WorldCat (OCLC) har till exempel sänts ut till LIBRIS-bibliotekens chefer. Alla LIBRIS-bibliotek har dessutom möjlighet att föreslå andra fritt tillgängliga katalogkällor för postimport via Voyager.

Veckovis uppdatering av Utbildningsradions TV- och radioprogram

LIBRIS uppdateras sedan några veckor löpande med katalogposter för de och TV- och radioprogram från Sveriges utbildningsradio (UR) som för närvarande 24 LIBRIS-bibliotek abonnerar på.
 
Abonnerande bibliotek har åtkomst till själva programmen via länken Hör hela i beståndsredovisningen. Övriga användare kan navigera vidare till Utbildningsradions databas Mediebiblioteket för att få en överblick över sammanhörande material.
 
Utbildingsradion i LIBRIS 
 
Läs mer om LIBRIS och Utbildningsradion i LIBRIS-Nytt nr 66

Göteborgs stadsbibliotek i LIBRIS

Titlar från Göteborgs stadsbibliotek (sigel Gbg), Regionbibliotek Västra Götaland finns nu i LIBRIS.

Ca 140 000 poster har matchats in via ISBN från material i stadsbibliotekets katalog Gotlib.

Göteborgs stadsbibliotek i LIBRIS

SwePub - lägesrapport

LIBRIS arbete med  projektet SwePub - söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer -  har nu kommit igång på allvar.

Just nu arbetar vi med:

  • I vilken grad SwePub-materialet ska integreras med LIBRIS söktjänst?
  • Att bygga den tekniska infrastrukturen
  • Dataanalys och datakvalitet

Inom designprocessen genomför vi användarintervjuer, skapar personas/scenarier och tar fram prototyper för tjänsten.

På konferensen Mötesplats Open Access 1-2 oktober presenteras SwePub-projektet under programpunkten SwePub - Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering. Stefan Andersson, Uppsala universitetsbibliotek och Henrik Lindström, LIBRIS, Kungl. biblioteket.

Mer information finns på webbplats för SwePub-projektet

Nya medarbetare till BIBSAM- och Samsök-konsortierna

Anna Lundén är från och med 1 september samordnare för BIBSAM- och Samsök-konsortierna. Anna är utbildad bibliotekarie med tidigare erfarenhet från högskolebibliotekssektorn, bibliotekssystemmarknaden och senast från den kommersiella agent- och databasvärlden som nordisk försäljningschef på EBSCO Information Services.

Charlotte Hillergård börjar 1 oktober som licenshandläggare inom BIBSAM-konsortiet. Hennes senaste anställningar har varit på Handelshögskolan som 1:e bibliotekarie och på Riksdagsbiblioteket som sektionschef.

Niklas Willén har sedan 25 augusti ett 6 månader långt vikariat som licenshandläggare inom BIBSAM-konsortiet. Niklas har nyligen avlagt en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet och valde konsortieavtal som ämne för sitt examensarbete. Han har tidigare erfarenheter från den medicinska bibliotekssektorn.
 

Innehållsansvar: Helena Forssvlad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt