2018-02-23

Ny terminologi – Instanser, Agenter, Platser, Jurisdiktioner

I nya Libris möts användare ett nytt format och nya termer. Terminologigruppen på KB (bestående av representanter för katalogiserande verksamhet, RDA-redaktionen och Enheten för metadata och systemstöd) har skrivit en sammanfattning av utfört arbete på Librisbloggen.

Ny terminologi - Instanser, Agenter, Platser, Jurisdiktioner

Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se