2017-12-08

Vi förlänger testperioden för nya Libris

Vi förlänger testperioden ytterligare. Vi är nära driftsättning men fler versioner behöver testas och verifieras ytterligare innan produktionssättning. Vi återkommer med en reviderad tidplan i januari.

Librisbloggen: Vi förlänger testperioden för nya Libris

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se