2017-11-22

Veckans rapport (v. 46) - information om produktionssättning

Nya Libris innebär en stor förändring och kommer under en övergångsperiod ta mycket tid i anspråk för alla användare. Vårt mål är att så tidigt som möjligt ha ett nytt system som fungerar för alla att arbeta i.

Librisbloggen: Veckans rapport (v. 46) - information om produktionssättning

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se