2017-11-28

Rapport. Mångspråkskatalogisering

Under 2016/2017 har Kungliga biblioteket tillsammans med Internationella biblioteket genomfört en kartläggning av folkbibliotekens arbete med katalogisering och förvärv av mångspråksmedia Syftet med kartläggningen var att undersöka bibliotekens behov av stöd vid katalogisering av mångspråkiga medier.

Librisbloggen: Mångspråkskatalogisering 2017

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se