2017-08-14

RDA och uppdatering av svensk RDA-praxis

Praxis för RDA i Libris och SMDB har uppdaterats i RDA Toolkit och på Kungliga bibliotekets RDA-sidor. Några mindre ändringar har också gjorts i Anvisningar för katalogisering (RDA).

Librisbloggen: RDA och uppdatering av svensk RDA-praxis

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se