2017-05-04

RDA Toolkit - nu för hela Sverige!

Under 2017 tillhandahåller Kungliga biblioteket kostnadsfritt RDA Toolkit för de offentligt finansierade bibliotek som så önskar.

Librisbloggen: RDA Toolkit - nu för hela Sverige!

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se