2017-04-21

Praxis för RDA i Libris och SMDB i RDA Toolkit

Librisbloggen: Praxis för RDA i Libris och SMDB i RDA Toolkit

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se