2017-04-04

Återskapade poster

De felaktigt raderade posterna har nu återskapats. En uppdaterad Excelfil (med nytt LibrisID) finns att hämta här.

I samband med en maskinell mängdändring (2017-01-10) blev 179 bibliografiska Librisposter med tillhörande bestånd felaktigt raderade. Orsaken var troligen att det uppstått ett fel i Voyagers index vid denna tidpunkt.

De felaktigt raderade posterna har identifierats och kommer att återskapas under onsdagen (2017-04-05). Flera av dem var äldre NB-poster med många bestånd.

De återskapade bibliografiska posterna får nytt LibrisID)och kommer att förses med följande information:

  • 035#a (SE-LIBR)[ursprungligt LibrisD]
  • 035#a (LIBRIS)[ursprungligt LibrisD]
  • 599#a Återskapad post. Ursprungligt LibrisID [ursprungligt LibrisID]

Dessutom har en excelfil över de aktuella posterna (Ursprungligt LibrisID, Titel, ISBN, Bestånd: Sigler) lagts upp. Berörda bibliotek/sigler listas även här nedan. Excelfilen kommer efter återskapande att kompletteras med en kolumn för nytt LibrisID.

Borttagna poster_underlag

Observera! De återskapade posterna kan komma att generera dubbletter i era lokala system. Berörda bibliotek ombeds därför kontrollera (via excelfilen) vilka av de felaktigt raderade posterna de har bestånd på.

Berörda bibliotek/sigler

A, Areb, Arje
Ba, Bcwt, Blm, Bo, BOKR, BOTH, Bthg, BULB; Bvb
C
D, DALA
E, Emi
Forn
G, Gav, Gbg, Gdig, Ge, Gih, Gm, Gma, Gp, Gumu, Gx
H, Hagf, Hal, Hdb, Hdf, Hf, Hib, Hig, Hjh, Hsd, Htut
Imh, Imm
J, Jm, Jon
Kka, Krh, KVIN
Kd, Kub
L, La, Lass, Ld, Lhel, Li, LnuK,  LnuV, LOB, Lobj, Lsam, Lsol, Lux
Mah, Mav, Mc, Mde, Mdv, Mho, Mhs, Mo
N, NB, Nbmu
O, Og, Olm, Olmb, Ota
Q
R, Ra
S, Sa, Sbi, SDB, SEE, Sfi, Sgm, SHB, Skov, SLB, Slm, Sofi
U, Ubl, Udhi , Ue, Ugot, Uh, Um, Umdp, Ux
Vlmb
X
Ya

 

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se