2017-10-06

Introduktion till nya Libris och XL

I texten Introduktion till nya Libris och XL listas länkar och annan information som kan utgöra en grund till förståelse av Kungliga bibliotekets vision, mappning av MARC21 till bland annat BIBFRAME 2.0 samt länkade data i allmänhet.

Librisbloggen: Nya Libris och XL

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se