2017-03-03

Grundkurs i Libriskatalogisering 18-20 april

Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen 18-20 april i Stockholm

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se