2017-06-14

Användardag i höst

En användardag med fokus på Libris XL är planerad till 16 november med placering i Stockholm. Boka in datumet redan nu!

Librisbloggen: I höst är det dags för en användardag!

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se