2017-07-03

Allt om RDA på kb.se/rda

Undervisningsmaterial, anvisningar, praxis, RDA Toolkit, med mera.

Librisbloggen: Allt om RDA på kb.se/rda

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se