2016-06-13

Praxis för RDA i Libris och SMDB

Efter att ha sammanställt alla remissvar har vi reviderat underlagen, gjort konsekvensändringar och rättat de skrivfel vi har hittat. Den 10 juni fattade styrgruppen för RDA-projektet beslut om svensk praxis.

Praxis för RDA i Libris och SMDB

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se