2016-12-19

Nya registrerande bibliotek 2016

Vi välkomnar 23 bibliotek som nu kommer att registrera sina samlingar i Libris.

Librisbloggen: Årets nya registrerande bibliotek

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se