2016-06-02

Några rader från e-boksteamet

Vi har fortsatt arbetet med att samla in material och relevanta underlag som vi nu mer eller mindre har sammanställt färdigt. Vi har fått otroligt relevant, värdefull och konstruktiv input från referensgruppen till projektet.

Librisbloggen: Några rader från e-boksteamet

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se