2016-11-21

Libris XL

Arbetet med Libris XL just nu, milstolpar i närtid och arbetsprocess under 2017

Librisbloggen: Vad händer med den nya infrastrukturen?

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se