2016-05-17

Lägescheck för e-boken

Rapport från e-boksprojektet.

Vi befinner oss i en fas där vi hämtar in så mycket kunskap och information om e-boksområdet som möjligt. Vi försöker skapa oss en bild av hur e-boksläget ser ut ute på biblioteken, hur arbetet fungerar kring e-boken och framförallt hur arbetet skulle kunna se ut i framtiden. Vilka utmaningar finns och vilka lösningar kan man koppla till dessa.

Librisbloggen: Lägescheck för e-boken.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se