2016-07-04

Äntligen mångspråk

På gång: Kartläggning av folkbibliotekens arbete med mångspråkskatalogisering.

Librisbloggen: Äntligen mångspråk!

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se