2016

2016-12-19

Nya registrerande bibliotek 2016

Vi välkomnar 23 bibliotek som nu kommer att registrera sina samlingar i Libris.

2016-11-24

Dags att uppdatera era uppgifter i Biblioteksdatabasen

Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning...

2016-11-21

Libris XL

Arbetet med Libris XL just nu, milstolpar i närtid och arbetsprocess under 2017

2016-10-13

Nobelpriset i litteratur 2016

Nobelpriset i litteratur 2016 tilldelas Bob Dylan som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen. (Svenska Akademien)

2016-10-07

RDA-projektet

RDA-projektets presentation från Bok- och biblioteksmässan i Göteborg på KB:s Youtube-kanal.

2016-09-29

Libris inspirationsdag 11oktober

Sista anmälningsdag måndag 3 oktober! Se programmet, nu med hotspots!

2016-07-12

Stockholmsstatistik digitaliserad i Libris

Statistisk årsbok för Stockholm stad 1904-2006 finns nu i digitaliserad form i Libris.

2016-07-04

Lansering av id.kb.se och rapport från Libris XL

Librisbloggen: Lansering av id. kb. se och rapport från Libris XL

2016-07-04

Svenska kyrkor i Libris

Nu kan du ta del av den digitaliserade bokserien ”Sveriges kyrkor” direkt i Libris.

2016-07-04

Äntligen mångspråk

På gång: Kartläggning av folkbibliotekens arbete med mångspråkskatalogisering.

2016-07-04

Save the date! Libris inspirationsdag

Inbjudan till Libris inspirationsdag 2016, “Vi är Libris”, 11 oktober 2016

2016-06-22

Statistik om folkbibliotek och Dewey

Deweybloggen: Dewey på folkbibliotek 2016

2016-06-22

Grundkurs i Libriskatalogisering

Välkomna att anmäla er till kursen 28-30 september i Stockholm.

2016-06-20

RSC Strategy and RDA Internationalization – presentation från Selmathon

Gordon Dunsires presentation från Selmathon

2016-06-13

Praxis för RDA i Libris och SMDB

Efter att ha sammanställt alla remissvar har vi reviderat underlagen, gjort konsekvensändringar och rättat de skrivfel vi har hittat. Den 10 juni fattade styrgruppen för RDA-...

2016-06-07

Selmathon - rapport från workshop

Katalogisatörer och utvecklare testar att registrera biblioteksresurser enligt RDA.

2016-06-02

Några rader från e-boksteamet

Vi har fortsatt arbetet med att samla in material och relevanta underlag som vi nu mer eller mindre har sammanställt färdigt. Vi har fått otroligt relevant, värdefull och kon...

2016-05-20

Senaste nytt från RDA-projektet

Librisbloggen: Senaste nytt från RDA-projektet

2016-05-17

Lägescheck för e-boken

Rapport från e-boksprojektet.

2016-04-08

Libris och folkbiblioteken

Programpunkt under Biblioteksdagarna i Västerås. De senaste åren har allt fler folkbibliotek blivit Librisregistrerande och idag är folkbiblioteken en naturlig del av Libr...

2016-03-28

Grundkurs i Libriskatalogisering 17-19 maj

Välkomna att anmäla er till Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen!

2016-03-21

Selmathon 2016

Välkomna att anmäla er till Selmathon i Stockholm 10 maj!

2016-03-11

Jan-Öjvind Swahns samling

Gästbloggare: Dialekt-, namn och folkminnesarkivet berättar om Jan-Öjvind Swahns samling.

2016-03-04

KB inbjuder till Selmathon

Var med och skapa metadata med RDA i RIMMF!

2016-03-03

Libris XL - status

Librisbloggen: Libris XL - status mars 2016

2016-03-02

Grundkurs i ämnesordskatalogisering i Libris 28-29 april 2016

Grundkurs i ämnesordskatalogisering i Libris 28-29 april 2016

2016-03-02

Grundkurs i ämnesordskatalogisering i Libris – inriktning folkbibliotek 25-26 maj 2016

Grundkurs i ämnesordskatalogisering i Libris – inriktning folkbibliotek 25-26 maj 2016

2016-01-21

Lerum i LIBRIS

Karolina Jonson berättar om vad övergången till LIBRIS inneburit för Lerums bibliotek.

2016-01-15

LIBRIS roadmap uppdaterad

LIBRIS-bloggen: LIBRIS roadmap uppdaterad 160115

2016-01-15

Grundkurs i LIBRIS-katalogisering och introduktion till LIBRIS-systemen

Nästa kurs blir den 29 februari - 2 mars i Stockholm.