2015-10-13

SAB tillgänglig via KB:s webb

SAB – klassifikationssystem för svenska bibliotek – finns nu fritt tillgängligt på KB:s webb. Svensk biblioteksförening överlät ansvaret för SAB till KB från 2014, men BTJ hade enligt avtal ensamrätt på publicering från till 2015.

LIBRIS-bloggen: SAB finns nu tillgänglig via KB:s webb

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se