2015-09-21

Nu tas beståndsregistreringen i produktion

Nu tas verktyget för beståndsregistrering i den nya miljön i produktion, till att börja med för ett begränsat urval pilotbibliotek.

Librisbloggen: Nu tas beståndsregistreringen i produktion

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se