2015-05-18

Kreativt kaos blir till strukturerad urspårning

Fokusvecka med det tvärfunktionella teamet för Cherry, bestående av formgivare, systemutvecklare, UX:are, projektledare och innehållskunniga.

Under våren har vi arbetat med att förbereda arbetet. Vi har satt upp en arkitektur för att enkelt lägga till och ta bort innehåll från tex bloggar och Smakprov.se. Nu under fokusveckan var det dags att foga samman alla bitar och ta fram en prototyp för användningstest, allt för att få lärdomar om hur lustläsare beter sig.

LIBRIS-bloggen: Kreativt kaos blir till strukturerad urspårning

Cherry - den del av nya LIBRIS sök

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se