2015-05-18

Koha

KB, Regionbibliotek Halland och Stockholms universitetsbibliotek kommer under 2015 att arbeta tillsammans i ett projekt som syftar till att visa hur bibliotek kan välja en öppen infrastruktur, baserat på det fria och öppna systemet Koha tillsammans med fria poster från LIBRIS. Projektet har tilldelats medel av KB under 2015.

LIBRIS-bloggen: KB, Regionbibliotek Halland och SUB jobbar tillsammans med Koha.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se