2015-03-02

KB slutredovisar e-boksuppdraget till regeringen

Den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS kan fungera som lagringsplats för e-böcker och på sikt vara en nationell e-bokstjänst. Det visar den försöksverksamhet som Kungl. biblioteket nyligen avslutat och slutrapporterat till regeringen.

KB slutredovisar e-boksuppdraget till regeringen

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se