2015-12-11

Introduktion till RDA

Resource Description and Access (RDA) är de katalogiseringsregler som ersatt AACR2. KB förbereder nu en svensk övergång i LIBRIS till RDA.

 RDA i 10 enkla steg och Introduktion till RDA

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se