2015-09-14

First impressions – några personliga intryck från ALA:s årsmöte och San Francisco

American Library Association höll sin årliga konferens den 25-30 juni med nästan 23.000 deltagare i San Francisco. Kungliga biblioteket var representerat genom RDA-projektet med Eva Abrahamsson, Katarina Synnermark och Olle Johansson.

Librisbloggen: First impressions* – några personliga intryck från ALA:s årsmöte och San Francisco

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se